Ikke-kategoriseret

Sådan forholde klubben sig til Corona

Kære kolleger i Elektrikerklubben K&L

 

Information fra klubben om hvordan vi forholder os til situationen med Corona.

Alle tillidsfolk bliver løbende informeret af firmaet og vi har løbende kontakt med hinanden. Firmaet har lavet en vejledning til hvordan det skal håndteres hvis der er medarbejdere der ikke kan eller må arbejde på grund af Corona.

 

K&L har endnu ikke taget stilling om de vil tilgå trepartsaftalen, men indtil videre i stedet hjemsende i forhold til afsnit 2 i aftalen som DEF og Tekniq har lavet. Du kan læse aftalen her

 

K&Ls udmelding pr. 19.3.2020

K&L håndtere det på følgende måde hvis en kollega ikke kan / må arbejde:

 • Optjent afspadsering bør benyttes. (ledelsen kan i denne situation diktere afspadsering)
 • Afvikling af ferie- og feriefridage. (ledelsen kan i denne situation diktere dette uden varsel)
 • Hjemsendelse på dagpenge pga Corona.
 • Sygdom pga Corona følger normal procedure, med at melde sig syg til Medhelp.

 

Hvordan forholder klubben sig

Klubben anbefaler selvfølgelig at alle udviser hensyn og forståelse for situationen.

 • Derfor støtter vi op om afholdelse af afspadsering.
  Har du afspadsering du kan bruge, kan du tage en dialog med din leder så afspadseringen bliver afholdt så den også passer ind i din hverdag.
  Forbundet har ikke aftalt regler omkring minusafspadsering. Derfor kan vi/du IKKE indgå aftaler på minusafspadsering.
 • Har du restferie eller feriefridage anbefaler vi at disse bruges.
  Har du allerede (før Corona) meddelt at du holder ferie, kan du komme i en situation hvor du måske har haft udgifter til et sommerhus, så må du ikke lide økonomisk tab ved at firmaet ændre din ferie.

 

 • Dagpenge muligheden
  Firmaet skal udfylde en blanket som du skal bruge for at få dagpenge.

Du skal tilmelde dig som hjemsendt på Jobnet.dk.

Det er vigtigt at du tilmelder dig jobnet for at få dagpenge. Selvom du er hjemsendt beholder du ansættelsesforholdet med anciennitet med mere. Du er ikke pligtig til at søge job og du skal ikke møde op til aktivering som ved normal ledighed. Som det ser ud lige nu er vi af den opfattelse af hjemsendelse kun kan ske i hele dag. Altså du kan ikke hjemsendes på dagpenge midt på dagen.
De første 2 dage vil udbetales som G-dage. Reglerne for dagpenge under Corona kan du læse om her.

 • Er du utryg ved situationen og af egen fri vilje gerne vil blive hjemme så skal det aftales med din leder. Tag kontakt til din tillidsrepræsentant.

 

Hvis du bliver hjemsendt

Hvis du bliver hjemsendt, er der flere ting du kommer til at forholde dig til. Hvem har sendt dig hjem, firmaet eller kunden? Har du afspadsering eller ferie til gode? Hvor længe kan det vare? Skal jeg på dagpenge?

 

Selvom det er kunden der har hjemsendt dig, er det stadig K&L der skal sørge for din aflønning. Husk du skal altid kontakte din leder inden du tager hjem eller bliver hjemme. Der kan i denne situation, efter omstændighederne blive tale om at komme på afspadsering, ferie eller hjemsendelse.

Derfor skal du kontakte din tillidsrepræsentant så du kan få hjælp. Vi anbefaler at alt skal foregå skriftligt så der er klare linjer om hvilke betingelser du er hjemsendt på.

 

Støtte fra klubben

Bestyrelsen er ved at se på et forslag om at klubben kan understøtte de hjemsendte kollegaer økonomisk.

 

Hvis du bliver syg med eller uden Corona

Hvis du bliver syg ringer du til Medhelp som du plejer.

Bliver du syg med Coronasymptomer ringer du til Medhelp og melder dig syg. Det er vigtigt at du følger Sundhedsstyrelsens anvisninger hvis du mener du har Coronasymptomer. Alle myndigheders retningslinjer er samlet her https://politi.dk/corona

 

Hold dig orienteret

Det er en god ide at holde dig orienteret. Det kan du gøre på K&L app’en eller firmaets intranet (hvis du har en firma PC). Firmaet vil følge regeringens retningslinjer og sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Er der noget du er i tvivl eller har spørgsmål som er ubesvaret så kontakt din tillidsrepræsentant.

Du kan også kontakte firmaets hotline på telefon 4366 8767.