Forside

LO-SKOLEN JUBILÆUMSARRANGEMENT — 2024

Vi gør det igen

Det har summet og stemningen har været god i ugerne efter arrangementet på LO – Skolne i januar måned.

På generalforsamlingen blev det besluttet at vi gør det igen i 2024.

Samme koncept – fredag med faglighed, hygge, god mad, en seng at sove i og morgenmad lørdag morgen.

Mere information og tilmelding følger.

SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 26. JANUAR 2024


NYT FRA FESTUDVALGET

Festudvalget har afholdt møde, for at planlægge de kommende spændene arrangementer.
Sæt derfor X i kalenderen følgende datoer:

ANDESPIL – CRAZY BANGO
Torsdag den 9. november 2023

Vi mødes i fagforeningen hvor der vil værre smørrebrød, æbleskiver, gløgg og Crazy Banko.
Peter Olsen vil indlede mødet med nyt fra foreningen.

 

JULEFROKOST
Fredag den 15. december 2023

Vi mødes i fagforeningen til traditionelle julefrokost, og en masse hygge.
(Nissehuer ville kunne forekomme)

 

SKOVTUR
Lørdag den 15. juni 2024

Her vil skibet der affyrede ”hovsa missilet” danne rammen for dagen.


LØNFORHANDLING ORINTERING

Gode Kolleger

Alle vores lokalaftaler er nu forhandlet færdig og løn er klar til at udbetale reguleringerne og fremadrettet vil de nye satser træde i kræft..

Satserne reguleres med tilbagevirkende kraft tilbage til 27/2-23 (1/3-23 for månedslønnede) og reguleringerne vil være med i lønperiode 23+24 som har disposition den 22/6-23, og juni månedslønnen.

 OBS: Lærlinge håndteres separat i næste implementeringsrunde, og indgår dermed ikke denne gang.

Hilsen Elektrikerklubben