Axel Muusfeldts fond

Hvad er Axel Muusfeldts fond

Kemp & Lauritzen A/S er moderselskab i koncernen. Selskabet har to aktionærer, hvoraf Axel Muusfeldts fond ejer mere end 97 % af aktiekapitalen.

Axel Muusfeldts fond blev i 1982 stiftet af Axel Muusfeldt (1899-1988), der var administrerende direktør i og ejer af Kemp & Lauritzen A/S. Den erhvervsdrivende fond ejer næsten alle aktier i Kemp & Lauritzen A/S. Det giver særlige muligheder og en helt enestående styrke. Og det forpligter. Med fonden sikrer vi langsigtede investeringer, konstant udvikling og solid konsolidering.

Fondets bestyrelse består af ni medlemmer, tre af dem er valgt af og blandt medarbejderne i Kemp & Lauritzen A/S.

Fondets formål

Er at yde støtte til stifterens efterkommere

Er at yde hjælp til Kemp & Lauritzen A/S, dennes nuværende og tidligere medarbejdere og ledelse

Er at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål

Spørgsmål til fonden

I elektrikerklubben-kl er vi så heldige at have et bestyrelsesmedlem der sider i fonden, som Fondsbestyrelsesmedlemer.

Hvis man har spørgsmål til fondens virke, eller ønsker hjælp til at ansøge om midler, kan man henvende sig til Peter Olsen.

Peter Olsen

Telefon: 23 23 31 46
Email: poe@kemp-lauritzen.dk

Om Axel Muusfeldts Fond

Axel Muusfeldts Fond blev stiftet i 1982 af Axel Muusfeldt (1899 – 1988), der var administrerende direktør i og ejer af Kemp & Lauritzen A/S. Ved Axel Muusfeldts død i 1988 blev majoriteten af aktierne i Kemp & Lauritzen A/S udlagt til Axel Muusfeldts Fond, som i dag gennem sit helejede holdingselskab, Axel Muusfeldts Fond Holding A/S, ejer 97,12 % af aktiekapitalen i Kemp & Lauritzen A/S.

Axel Muusfeldts Fond – der er en erhvervsdrivende fond – bærer også navnet Kemp & Lauritzen Fond.

Link til Axel Muusfeldts fond