Lokalaftaler

Løn og lokalaftaler, som er forhandlet af tillidsrepræsentanterne og firmaets ledelse.

Aftalerne er gældende fra d. 4/1 2021

Læs Løn og Lokalaftaler

Da Løn og Lokalaftalerne er en intern aftale i Kemp & Lauritzen ligger de ikke på denne hjemmeside, men skal tilgås via firmaets interne system.

 

Vejledning i at tilgå aftalerne

Gå ind på Kemp & Lauritzens intranet (SharePoint)   →  Vælg menuen HR  →  Vælg menuen Løn – og Lokalaftaler  →  Vælg herefter den aftale du er interesseret i at læse.

 

Alternativt kan man i søgefeltet skrive Løn – og Lokalaftaler  →  Vælg herefter den aftale du er interesseret i at læse.

 

Hvis man ikke har adgang til Kemp & Lauritzens interne system

Kontakt din tillidsrepræsentant, som vil være dig behjælpelig.

Find din tillidsrepræsentant Klik her