Information

LØNFORHANDLING ORINTERING

Gode Kolleger

Alle vores lokalaftaler er nu forhandlet færdig og løn er klar til at udbetale reguleringerne og fremadrettet vil de nye satser træde i kræft..

Satserne reguleres med tilbagevirkende kraft tilbage til 27/2-23 (1/3-23 for månedslønnede) og reguleringerne vil være med i lønperiode 23+24 som har disposition den 22/6-23, og juni månedslønnen.

 OBS: Lærlinge håndteres separat i næste implementeringsrunde, og indgår dermed ikke denne gang.

Hilsen Elektrikerklubben