GENERALFORSAMLING 2024

GENERALFORSAMLING 2024

14. marts 2024

SÆT KRYDS I KALENDEREN TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 16.00

Der vil være åbent fra kl. 15.00
Smørrebrød, øl og vand fra kl. 15.30

DAGSORDEN

1. Valg af dirigenter
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
4.1. Depositum til arrangementer
4.2. Tur til Berlin/Hamburg
4.3. Kontingentnedsættelse
4.4. Flere medlemmer til klubmøder
5. Valg
5.1. Kasserer Johnny S. Hansen (genopstiller)
5.2. 2. revisor til valg ulige år (Niels H. Nissen)
5.3. Revisor suppleant (nyvalg)
5.4. Festudvalg §19 – (5 personer skal vælges)

INDKOMNE FORSLAG

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Jf. Klubvedtægternes §7. Stk. 4

KLAMPEN 2024

Læs KLAMPEN 2024  KLIK HER

View full calendar