Københavns Rådhus Tårnur

UR-ANLÆGET ER BYGGET AF KEMP & LAURITZEN I ÅRET 1903

Rådhusuret som vi alle vist kender er et flot eksemplar på hvad dansk industri kunne formå så langt tilbage som 1902. Helle uranlægget er bygget  af det kendte elfirma Kemp & Lauritzen  som stadig har tilsyn med dette prægtige værk, der på en gang er verdens første og ældste elektriske  tårnur, der stadig er i drift. Slagfunktionen er først opsat til nyåret 1904, hvorfor dette i år kan fejre sin 100 års fødselsdag. Motorviserværket drives af 2 hovedure i stuetagen.  Det ene er kørende og det andet står stand by.  Værkerne er overmåde smukt udført, og jeg kan varmt anbefale at tage dette ur i nærmere øjesyn. Det er muligt at komme i tårnet det meste af året hver

Her ses udløsningsmekanismen til minutimpulsen, en arm frigøres og kviksølvet slutter forbindelsen til viserværket
Motorviserværk trækker de fire urskiver 1 minut frem af gangen. Den tandhjul bagest i billedet er en kontaktanordning der afstiller slagene i nattetimerne.
Slagværket med kontakttromler for henholdvis kvarter, timeslag samt vægtersang. Al spænding er 220 v jævnstrøm.

KEMP & LAURITZEN SERVICERE STADIG URET

Finmekaniker Lars Niemi tilser uret og klokkeværket i rådhustårnet i København hver fredag og selvfølgelig på nytårsaftensdag.

Millioner af danskere står klar med champagne og kransekage nytårsaften og ser med på direkte tv fra rådhusuret i København, når vi nærmer os midnat.

Så det er en særdeles vigtig opgave finmekanikeren Lars Niemi har år efter år. Siden 1997 har det nemlig været ham, der har serviceret det store rådhusur, der traditionen tro slår det nye år ind.