Forside

SÆT KRYDS I KALENDEREN TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 16.00

Der vil være åbent fra kl. 15.00
Smørrebrød, øl og vand fra kl. 15.30

DAGSORDEN

1. Valg af dirigenter

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

 • 4.1. Depositum til arrangementer.
 • 4.2. Tur til Berlin/Hamburg.
 • 4.3. Kontingentnedsættelse.
 • 4.4. Flere medlemmer til klubmøder.

5. Valg

 • 5.1. Kasserer (ulige år) Johnny S. Hansen.
 • 5.2. Ungdomssekretær (lige år) Pelle Ursin.
 • 5.3. Revisor (lige år) Peter M. Hansen—genopstiller ikke.
 • 5.4. Revisor (ulige år) Niels H. Nissen
 • 5.5. Revisorsuppleant (ulige år) Dennis Morre.
 • 5.6. Festudvalg §19 – (hvert år) 5 personer skal vælges. Ib Hesselholt, Carsten Hørby, Henrik Rasmussen, Johnny Hansen og Dennis Moore.
 • 5.7. Udvalg for gamle drenge – 3 personer skal vælges. Johnny Hansen, Finn Petersen og Kurt Schøller(gået på pension)
INDKOMNE FORSLAG

Indkomne forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Jf. Klubvedtægternes §7. Stk. 4

KLAMPEN 2024

Læs KLAMPEN 2024  KLIK HER


SKOVTUR 2024

LØRDAG DEN 15. JUNI 2024

Turen går i år til Holmen

Medbring dit gode sommerhumør, så sørger vi for en dag med massere spændene indhold.

Derfor meld dig til, og mød dine kollegaer i et festligt lag.

Alle er velkommen. Svende – Lærlinge – Gamle drenge

 

Mere information og tilmelding   KLIK HER


KVINDE-KEMPER MIDDAG

Sæt kryds i kalenderen fredag den 1. marts 2024 kl. 18.00

Det er på tide, at vi kvindelige teknikere i Kemp & Lauritzen på Sjælland mødes til et socialt arrangement.
Derfor er du hermed inviteret til 3-retters på Bistro Royal.

Kom og mød dine kvindelige kollegaer, og vær med til at skabe et stærkt fællesskab

 

Mere information og tilmelding   KLIK HER


LØNFORHANDLING ORINTERING

Gode Kolleger

Alle vores lokalaftaler er nu forhandlet færdig og løn er klar til at udbetale reguleringerne og fremadrettet vil de nye satser træde i kræft..

Satserne reguleres med tilbagevirkende kraft tilbage til 27/2-23 (1/3-23 for månedslønnede) og reguleringerne vil være med i lønperiode 23+24 som har disposition den 22/6-23, og juni månedslønnen.

 OBS: Lærlinge håndteres separat i næste implementeringsrunde, og indgår dermed ikke denne gang.

Hilsen Elektrikerklubben

.