Lidt praktiske oplysninger...

 K&L Lærlinge

 

Hvornår skal jeg på skole ?

 

http:/www.elevplan.dk

 

 

Kontingent:

 

Fagforeningskontingent 165,00 kr. + 10,00 klub =175,00 kr.

 

Feriefridage:

Feriefridage de følger kalenderåret du får 3,33 dage som kan  holdes i 2020, ellers udbetales de med den sidste løn i 2020

Du får 5 nye dage den 1/1 2021 som kan holdes i hele kalenderåret.

Betalingen er7,4 time per dag, samt det løntrin du er på.

 

Ferie:

 Den 1/5 får du 3 ugers ferie til afholdelse inden 1/9 2020,

Den 1/9 får du 5 ugers ferie som du skal holde inden 31/8 2021, du skal altså huske at gemme noget ferie til sommeren 2021!

 

Husk at der er sær-regler for nystartede lærlinge ; startet inden30/6 20 så har du også ret til 3 ugers ferie.

Hvis du er startet mellem 1/7 &31/8 har du først krav på ferie fra den 1/9 20

Hvis du bliver ansat i perioden 1/11 20 til 30/6 21 har du kun krav på 3 ugers ferie.

 

S. H. dage:

 

Helligdage som falder på hverdage, samt 1. maj, grundlovsdag (5/6), 24.december, men ikke

31. december.

Husk at få dem skrevet på jobsedlen, ellers får du ingen penge.  

 

Kørepenge: 

 

Kørepengene er blevet forringet så du fremover skal have mindst 14 km fra Albertslund/Hvidovre for at få i dem.

Første halvdel af læretiden 17,80 kr. & 28,80 kr. i den sidste halvdel.

 

 

Løn:

 

Nye lønsatser fra 1/3 2020 til 28/2 2020

 

1 periode      65,20kr.

2 periode      74,45kr.

3 periode      88,45kr.

4 periode    105,60kr.

5 periode    122,25kr.

Voksenlærlinge 122,15 kr.

Overtid 1+2 time 55,30
Følgende overtid 88,35

Fritvalgsordning pr 1 marts 2020 : 5,25% 

Du vil normalt på akkorder få et akkord overskud, som svendene på pladsen betaler.

 

Pension:

 

Du skal have pension allerede fra 18 år mester betaler 4% & du betaler 2% fra 20 år dobles der op til 8% / 4% .

 

Feriepenge af akkord overskud:

 

Der udbetales ferie penge af akkord overskud til alle lærlinge

(også selvom du ikke har arbejdet på akkord)

Ca. .den 1/7. I 2004 blev det til 484 kr. til alle.

P.s. på lønsedlen har det løn kode 2265 gratiale.

 

Din ungdomssekretær Ib Hesselholdt.