Lidt praktiske oplysninger...

 

 

 

    K&L Lærlinge

For alle lærlinge i K&L er der lavet en Facebook gruppe hvor vi kan snakke sammen og alt med arbejde, farligt arbejde og alt muligt andet.

 

Hvornår skal jeg på skole ?

 

http:/www.elevplan.dk

 

 

Kontingent:

 

Fagforeningskontingent 165,00 kr. + 10,00 klub =175,00 kr.

 

Feriefridage:

 

De følger ferieåret altså 2. maj til 1. maj. Du får 5 feriefridage ved læretidens start.

Og igen 5 nye den 2. maj.

Du skal huske at skrive dine feriefridage på ugeseddelen, for ellers slettes de ikke, og du får ingen betaling for dagen . Betalingen er 7,4 time pr. dag, ud fra det løntrin du er på.

 

Hvis du af en eller anden grund ikke afholder dine feriefridage, så skal firmaet automatisk udbetale dem i Maj måned.

 

Ferie:

 

Du har 25 dages ferie.

Nystartede lærlinge har også 5 uger ferie, hvis du er startet senest den 30/6.

Du har krav på 15 dages sammenhængende sommerferie i perioden 2. maj til 30 september.

 

S. H. dage:

 

Helligdage som falder på hverdage, samt 1. maj, grundlovsdag (5/6), 24.december, men ikke

31. december.

Husk at få dem skrevet på jobsedlen, ellers får du ingen penge.  

 

Kørepenge: 

 

Kørepengene er blevet forringet så du fremover skal have mindst 14 km fra Albertslund/Hvidovre for at få i dem.

Første halvdel af læretiden 17,80 kr. & 28,80 kr. i den sidste halvdel.

 

 

Løn:

 

Nye lønsatser fra 1/3 2019 til 28/2 2020

 

1 periode      64,10kr.

2 periode      73,20kr.

3 periode      86,95kr.

4 periode    103,85kr.

5 periode    120,20kr.

Voksenlærlinge 119,65 kr.

Fritvalgsordning pr 1 marts 2019 : 4,25% 

Du vil normalt på akkorder få et akkord overskud, som svendene på pladsen betaler.

 

Feriepenge af akkord overskud:

 

Der udbetales ferie penge af akkord overskud til alle lærlinge

(også selvom du ikke har arbejdet på akkord)

Ca. .den 1/7. I 2004 blev det til 484 kr. til alle.

P.s. på lønsedlen har det løn kode 2265 gratiale.

 

Din ungdomssekretær Ib Hesselholdt.