Indbydelse til Klub Generalforsamling 2022

Torsdag d.10/3 2022 Kl. 16.00
I fagforeningen.

Der er smørrebrød, kaffe, øl, vand mm
Det er muligt at komme før fra kl. 15.00

Dagsorden:

  • Valg af dirigenter.
  • Valg af referent.
  • Formandens mundtlige beretning, beretning kan ses i Klampen.
  • Ung beretning.
  • Kassererens beretning.
  • Indkomne forslag.

 

Valg:

  • Ungdoms sekretær Pelle Ursin på valg genopstiller for 2 år.
  • Revisor Peter M Hansen genopstiller for 2 år.
  • (Formand for klubben konstitueres i bestyrelsen)

 

Forslag til klubbens generalforsamling sendes til formanden Peter
Olsen på PEO@kemp-lauritzen.dk senest den 24. februar.

Læs KLAMPEN 2022

 

Håber på din deltagelse
På bestyrelsens vegne
Peter Olsen